Geen passende woonruimte voor 65-plussers

Om alle 65-plussers in Nederland te voorzien van passende woonruimte, zijn er momenteel 86.000 extra seniorenwoningen nodig. Dit blijkt uit het Innovatieprogramma Bouwagenda.
De groeiende vraag naar seniorenwoningen wordt veroorzaakt door de veranderende wensen van de 65-plussers. Ten opzichte van enkele jaren terug zijn er bijvoorbeeld meer alleenstaanden. Het verbouwen van bestaande woningen is de snelste oplossing om in deze enorme vraag te voorzien, maar ook dit is een behoorlijke klus, die bovendien niet alleen voordelen kent.
Verschillende betrokken experts bevestigen dat er meer seniorenwoningen moeten komen. Zeker in grote steden lopen mensen tegen het probleem aan dat er geen woningen te vinden zijn met extra brede deurposten, liften en slaapkamers op de begane grond. Noodgedwongen blijven ze dan maar in hun eigen woning. Dit is niet alleen nadelig voor henzelf, maar ook voor potentiële huizenkopers (voornamelijk starters), omdat dit het aanbod van bestaande huizen beperkt.
Hypotheekstelsel niet ingesteld op vergrijzing
Er zijn nog meer factoren die ervoor zorgen dat zij in hun huidige woning blijven. Het hypotheekstelsel is bijvoorbeeld niet ingesteld op vergrijzing. Hypotheken hanteren strenge inkomenseisen, terwijl veel mensen na hun pensionering te maken krijgen met een terugval in het inkomen. Hierdoor komen zij vaak niet meer in aanmerking voor een hypotheek.
Bovendien zijn geldverstrekkers zelden bereid om af te wijken van de inkomensnorm, terwijl zij dit in bepaalde gevallen wel mogen doen. Als een 65-plusser voldoende overwaarde heeft, een pensioen dat op lange termijn stabiel is, en er geen grote risico’s aan het verstrekken van de hypotheek verbonden zijn, dan mag een geldverstrekker afwijken van de norm. In de praktijk doen zij dit echter niet, voornamelijk omdat een dergelijke hypotheekaanvraag goed onderbouwd moet worden. Daarnaast kost zo’n aanvraag meer tijd – en dus meer geld – dan een standaardaanvraag van een werkende – veelal ook de belangrijkste doelgroep van de geldverstrekkers – en dit zorgt ervoor dat de hypotheekaanvragen van 65-plussers geen prioriteit hebben.

Bron: Plusonline, 21 november 2017

Overwaarde

Oudere huiseigenaar moet overwaarde makkelijker kunnen vrijmaken

Gepensioneerde huiseigenaren met overwaarde op hun woning, zouden deze moeten kunnen verzilveren. Met het vrijgemaakte geld kunnen zij aanpassingen doen aan hun woning, zodat ze er langer kunnen blijven wonen.

Dat is een wens van de Vereniging Eigen Huis (VEH), zo bevestigt een woordvoerder woensdag berichtgeving in De Telegraaf.
“De overheid wil dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dan moeten mensen ook hun huis daarvoor geschikt maken, bijvoorbeeld door de installatie van een traplift. Of de bouw van een slaap- en badkamer op de begane grond”, aldus de zegsman.
Meer hypotheekverstrekkers zouden deze senioren de kans moeten bieden hun hypotheek op te hogen. In de praktijk zijn ze hiervoor huiverig wegens het relatief lage inkomen van de ouderen. Toch is dat volgens de VEH mogelijk op een ‘verantwoorde en veilige manier’. De VEH roept behalve de hypotheekverstrekkers ook ‘de politiek’ op om zich hiervoor hard te maken.